Τελετές Κουρέας
Επικοινωνία
6947934834
6932464356
Επαναπατρισμοί

Επαναπατρισμοί

Επαναπατρισμοί

Στα γραφεία τελετών Κουρέα σε Βέροια και Αιγίνιο αναλαμβάνουμε τον επαναπατρισμό σορών με όλες τις νόμιμες ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται, καθώς διαθέτουμε τεράστια εμπειρία στη μετακίνηση ανθρώπων από και προς την Ελλάδα.

Το γραφείο τελετών Κουρέα αναλαμβάνει κηδείες, μνημόσυνα, μεταφορά σορών, αποτέφρωση και επαναπατρισμούς με δύο παραρτήματα – γραφεία τελετών σε Βέροια και Αιγίνιο.

Γραφείο Τελετών Βέροιας

Κεντρικής 153, 59131, Βέροια

2331074222

6947934834 - 6932464356

info[a]teleteskoureas.gr

www.teleteskoureas.gr

Γραφείο Τελετών Αιγινίου - Μακρυγιάλου

2 χλμ ΠΕΟ Αιγινιου Κατερίνης 60300, Αιγίνιο

Περσέως 26, 60066, Μακρύγιαλος

2353023198

6932464356 - 6947931290 - 6947934834

info[a]teleteskoureas.gr

www.teleteskoureas.gr